Čovjek je vijek – Mladen Mačar

Mladen Mačar - Čovjek je vijek

Nova pjesma Mladena Mačara – Čovjek je vijek

“Pjesma „Čovjek je vijek“, bazirana na narodnim izrekama i mudrostima iz naših krajeva, na najpraktičniji
način želi da ukaže na brzinu današnjeg života jednog prosječnog, običnog čovjeka kojem je zbog
današnje dostupnosti civilizacijskom i tehnološkom napretku, sasvim neprimjetno onemogućena
sposobnost da čak i shvati koliko je životni vijek čovjeka zaista kratak. Zbog pomenute brzine življenja,
čovjek sve manje ima vremena da razmišlja o sebi, o drugima, o društvu i pojavama u istom, kako bi
mogao steći iskustva i mudrosti života koji mu neprimjetno prolazi, zbog čega se na kraju neće moći reći
ni da živi uopšte. Iz narodnih mudrosti, jasno se vidi koliko su naši pretci bili mudriji, a najvećim dijelom
zbog činjenice da su imali ono što današnji čovjek nema. Iako izgleda da u poređenju sa njima današnji
čovjek živi u izobilju i lakoći, on jasno instrumentalizovano, civilizacijski biva sve više uskraćen za svoj
sopstveni život”.

Pjesma je službeno objavljena od strane izdavačke kuće Ataxmedia, koja ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

Izjavio je Mladen Mačar za naš portal.